Verliesbegeleiding

Marjon Faes praktijk voor kindertherapie, jongerencoaching en verliesbegeleiding

Voor of na de dood van een dierbare kan extra ondersteuning aan kinderen en jongeren veel betekenen. Het helpt de kracht te (her)vinden en zo het verlies draaglijker te maken.

Tijdens een eerste gesprek met de ouder(s) wordt in overleg bekeken of tips en adviezen aan de ouder(s) afdoende zijn om het kind verder te helpen. Soms is er intensievere begeleiding voor het kind nodig, o.a werken met ‘herinner(d)ingen’, spellen, spelen, oefeningen en verhalen. Die begeleiding van het kind vindt plaats in onze praktijk.

Wanneer kan een verliesconsulent helpen?

  • Begeleiding rondom sterven.
  • Ouderbegeleiding binnen een gezin waar een verlies heeft plaatsgevonden.
  • Individuele rouwbegeleiding aan kinderen en jongeren.
  • Informatie en advies omtrent de rol van kinderen en jongeren bij een begrafenis of crematie.
  • Coaching binnen een school waar sprake is van een crisis- of verliessituatie.
  • Het verzorgen van voorlichtingsavonden op scholen omtrent rouw en verlies.
  • Het organiseren van groepsbijeenkomsten (een rouwgroep) op school voor kinderen die een verlies hebben meegemaakt.

Begeleiding rondom sterven

In het geval van een ernstige ziekte binnen het gezin kan het, als er kinderen bij betrokken zijn, moeilijk zijn om daarover te praten. Wat moet en kun je een kind het beste vertellen? Moet je kinderen beschermen of juist overal bij betrekken? In hoeverre kunnen ze helpen bij allerlei zaken, die spelen rondom het overlijden. Afhankelijk van de hulpvraag van de ouder(s) kan voorlichting aan ouder(s) en/of begeleiding voor het kind plaatsvinden.

 

Ouderbegeleiding binnen een gezin waar een verlies heeft plaatsgevonden

Het is niet gemakkelijk om na een verlieservaring het leven weer op te pakken. “Niets is meer zoals het was, alles is anders nu”. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de ouder(s) verdrietig te zien en de ouder(s) willen het kind beschermen tegen de pijn. Tijdens enkele oudergesprekken wordt samen gekeken naar manieren om met het verlies om te gaan en stap voor stap het leven weer op te pakken.

 

Individuele rouwbegeleiding aan kinderen en jongeren.

Rouwen is keihard werken. Ieder rouwproces bestaat uit een aantal fases. Als het doorlopen van de fases moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen kan er sprake zijn van verstoorde rouw. Er kunnen emotionele, lichamelijke of gedragsmatige veranderingen optreden bij kinderen en jongeren waardoor extra hulp nodig is.

 

Informatie en advies omtrent de rol van kinderen en jongeren bij een begrafenis of crematie

Afscheid nemen is nodig om te kunnen rouwen. Het is daarom belangrijk te kijken naar de rol van kinderen bij een begrafenis of crematie. Neem je ze mee naar de uitvaart? Zijn er eigentijdse rituelen voor kinderen? Welke vragen kunnen ze stellen? Hoe kun je kinderen erbij betrekken, wat kan ondersteuning zijn voor rouwende kinderen?

 

Coaching binnen een school waar sprake is van een crisis- of verliessituatie

Het rustige schoolleven kan plotseling verstoord worden door een schokkende gebeurtenis. In korte tijd moeten veel beslissingen genomen worden. Daarnaast wordt de school bij een schokkende gebeurtenis belaagd door de media en kan het moeilijk zijn door de bomen het bos nog te zien. De verliesconsulent kan hierbij ingeschakeld worden om het team van directie en leerkrachten te coachen en te ondersteunen.

 

Het verzorgen van voorlichtingsavonden op scholen omtrent rouw en verlies

Op verzoek van bijvoorbeeld het team van leerkrachten of de ouderraad verzorgen wij voorlichtings­avonden voor ouders over hoe in gezinnen maar ook op school ingespeeld kan worden op situaties van rouw en verlies bij kinderen en jongeren.

 

Het organiseren van groepsbijeenkomsten (een rouwgroep) op school voor kinderen die een verlies hebben meegemaakt

Soms kan het voor kinderen prettig zijn om andere kinderen te ontmoeten die ook een verlies moeten verwerken. Daarom kunnen wij bijeenkomsten organiseren op school. Een rouwgroep komt dan ongeveer zes keer bij elkaar met als doel: het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens. Aan bod komen manieren om met verlies om te gaan.

autumn leaf with heart
toned-upset-child-disappointed-frustrated-boy-crow-2JC6WTT (Large)
child playing outdoors in the grass in the park