Alle kindertherapeuten, aangesloten bij de VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten), zijn gebonden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de kindertherapeut. Zij vallen onder het Klachtrecht van de VIT (www.vit-therapeuten.nl), en de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) én onder het Tuchtrecht van de koepel waarbij de kindertherapeut is aangesloten, de RBCZ.

Bij klachten over het handelen van de therapeut, bijv. als deze zich niet houdt aan de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen.  De klacht dient in eerste instantie aan de therapeut zelf voorgelegd te worden, c.q. met haar besproken te worden. Lukt het niet om de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging VIT (zie www.vit-therapeuten.nl)