Jongerencoaching

Wat is Jongerencoaching?

Jongerencoaching is een vorm van coaching die betrekking heeft op jongeren in de pubertijd en de adolescentie. Het gaat hierbij dus om jongeren met een leeftijd tussen 12 en 22 jaar.

Wanneer gevoelens als boosheid, somberheid, eenzaamheid of onzekerheid langer aanhouden is het goed om tijdig hulp te zoeken. Zo kan worden voorkomen dat een probleem ‘vast blijft zitten’, steeds groter wordt en de jongere belemmert in zijn of haar verdere ontwikkeling.

De jongerencoach veroordeelt de jongere of zijn/haar gedrag niet, maar gaat samen met de jongere op zoek naar wat hem/haar dwarszit en wat hij/zij nodig hebt om de problemen weer de baas te worden en hun eigen kracht te (her)ontdekken.

Vaak worden jongeren gezien als de generatie die geen kind meer is, maar ook nog geen volwassene. Een generatie die al te oud is om voor te zorgen, maar die ook nog niet volledig kan bijdragen. Een jongerencoach heeft niet alleen oog voor wat jongeren later willen worden of hoe ze zich moeten ontwikkelen, maar schenkt ook aandacht voor wat nu voor jongeren belangrijk is.

Pubertijd

De pubertijd luidt vaak een bijzondere levensfase in. Mensen beschrijven de pubertijd vaak als de mooiste of juist moeilijkste periode in hun leven. Op de eerste verliefdheid volgt het eerste liefdesverdriet. De vrijheid om te experimenteren gaat gepaard met eigen verantwoordelijkheid. En de vreugde om zelf invulling te mogen geven aan je identiteit en je leven, kan ook leiden tot identiteitsverwarring of depressiviteit.

Kortom: de pubertijd biedt prachtige kansen tot ontwikkeling, maar is daarvoor des te moeilijker als jongeren vastlopen.

 

Vroege adolescentie

Tijdens de vroege adolescentie nemen de vrijheid en de verantwoordelijkheid van jongeren alleen maar toe. Ze moeten zelf een plek vinden (of bevechten) in de maatschappij. Hoe lukt het hen om enerzijds als zelfstandig volwassen individu in de wereld te staan en anderzijds verbondenheid met dierbaren te waarborgen?

Als jongerencoach coach ik jongeren in een dynamische periode van hun leven. Daarbij toon ik zowel inzicht als respect voor de bijzondere positie waar jongeren in verkeren. Ik heb daarbij oog voor de moeilijkheden die zich in deze levensfase voordoen, maar ook voor kansen en vrijheden waar jongeren voor het eerst van mogen proeven. Bij dit alles houd ik rekening met de leefwereld van jongeren en met hun sociale, fysieke, seksuele en neurologische ontwikkeling.

Werkwijze 

Kennismaking en intake

Na de aanmelding volgt een intakegesprek met de ouder(s), waarop een gesprek met de jongere volgt. Tijdens deze gesprekken krijgt ieder alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen er wordt aangelopen.

Is de jongere 16 jaar of ouder, dan wordt overlegd of hij/zij bij het intakegesprek met de ouder(s) aanwezig wil zijn.

Tijdens de coaching wordt de werkvorm helemaal afgestemd op de jongere. Zo kunnen er gesprekken plaatsvinden en tevens gebruik gemaakt worden van visualisaties, een creatieve activiteit en andere coaching werkvormen.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zonder toestemming van hun ouder(s) aanmelden voor de therapie (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en art. 447, boek 7, Burgerlijk Wetboek).