Rouwbegeleiding

Introductie

Voor of na de dood van een dierbare kan extra ondersteuning aan kinderen en jongeren veel betekenen. Het helpt de kracht te (her)vinden en zo het verlies draaglijker te maken.

Tijdens een eerste gesprek met de ouder(s) wordt in overleg bekeken of tips en adviezen aan de ouder(s) afdoende zijn om het kind verder te helpen. Soms is er intensievere begeleiding voor het kind nodig, o.a werken met ‘herinner(d)ingen’, spellen, spelen, oefeningen en verhalen. Die begeleiding van het kind vindt plaats in onze praktijk.

Wannneer kan een verliesconsulent helpen?

>> Lees hier verder

 

rouwbegeleiding