Wanneer kan een verliesconsulent helpen?

Ouderbegeleiding binnen een gezin waar een verlies heeft plaatsgevonden

Het is niet gemakkelijk om na een verlieservaring het leven weer op te pakken. “Niets is meer zoals het was, alles is anders nu”. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de ouder(s) verdrietig te zien en de ouder(s) willen het kind beschermen tegen de pijn. Tijdens enkele oudergesprekken wordt samen gekeken naar manieren om met het verlies om te gaan en stap voor stap het leven weer op te pakken.

Individuele rouwbegeleiding aan kinderen en jongeren.

Rouwen is keihard werken. Ieder rouwproces bestaat uit een aantal fases. Als het doorlopen van de fases moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen kan er sprake zijn van verstoorde rouw. Er kunnen emotionele, lichamelijke of gedragsmatige veranderingen optreden bij kinderen en jongeren waardoor extra hulp nodig is.

Informatie en advies omtrent de rol van kinderen en jongeren bij een begrafenis of crematie

Afscheid nemen is nodig om te kunnen rouwen.

>> Lees hier verder ...

rouwproces