Wanneer kan een verliesconsulent helpen?

  • Begeleiding rondom sterven.
  • Ouderbegeleiding binnen een gezin waar een verlies heeft plaatsgevonden.
  • Individuele rouwbegeleiding aan kinderenĀ en jongeren.
  • Informatie en advies omtrent de rol van kinderen en jongeren bij een begrafenis of crematie.
  • Coaching binnen een school waar sprake is van een crisis- of verliessituatie.
  • Het verzorgen van voorlichtingsavonden op scholen omtrent rouw en verlies.
  • Het organiseren van groepsbijeenkomsten (een rouwgroep) op school voor kinderen die een verlies hebben meegemaakt.

Begeleiding rondom sterven

In het geval van een ernstige ziekte binnen het gezin kan het, als er kinderen bij betrokken zijn, moeilijk zijn om daarover te praten. Wat moet en kun je een kind het beste vertellen? Moet je kinderen beschermen of juist overal bij betrekken? In hoeverre kunnen ze helpen bij allerlei zaken, die spelen rondom het overlijden. Afhankelijk van de hulpvraag van de ouder(s) kan voorlichting aan ouder(s) en/of begeleiding voor het kind plaatsvinden.

>> Lees hier verder ...

verliesconsulent