Wat is integratieve kindertherapie en jongerencoaching

Integratieve Kindertherapie en Jongerencoaching is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren, die op een bepaald moment in hun leven extra hulp kunnen gebruiken. Als ouders niet meer weten hoe ze het kind kunnen helpen kan een kindertherapeut uitkomst bieden.

leder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. De integratieve kindertherapeut bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken:

  • Medisch: het onderzoeken en behandelen van lichamelijke klachten
  • Stress: het onderzoeken en behandelen van stress van het kind
  • Gedrag: het aan- en afleren van gedrag
  • Psycho-analytisch: het verwerken van het onverwerkt verleden
  • Systeemtherapeutisch: het behandelen van het hele gezinssysteem
  • Transpersoonlijk: het kind helpen om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te breiden.

De kindertherapeut selecteert die interventies uit de verschillende modellen, die voor het kind van belang zijn. Hierdoor staat het kind centraal en niet de methodiek of de visie van de therapeut. In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar een arts of een andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied behandeld dient te worden of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind.

wat is integratieve ...