Waardoor ontstaan deze klachten

Kinderen komen bij een therapeut wanneer ouders zich zorgen over hen maken. Meestal merken ouders aan het gedrag van hun kind dat er iets niet in orde is. Allerlei oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het gedrag van het kind en de moeilijkheden die daarbij optreden.

Deze gedragsmoeilijkheden kunnen onderverdeeld worden in:

  • gedragsstoornissen (stoornis) en
  • gedragsproblemen (belemmering).

In geval van een gedragsstoornis is de belangrijkste bron voor het gedrag de aanleg of de rijping van het centraal zenuwstelsel. Deze bron kan niet worden weggenomen, waardoor de behandeling van een gedragsstoornis er op gericht is het kind te leren omgaan met zijn klacht.

In geval van een gedragsprobleem zijn de meerdere mogelijke bronnen te noemen: bijvoorbeeld de opvoedinssituatie, schoolomgeving, gebeurtenissen in familie of gezin, puberteit, trauma's, veranderingen in de gezinssamenstelling etc. De aanleiding voor het gedrag ligt buiten het kind. De behandeling van een gedragsprobleem is er op gericht om het kind de oorzaak van zijn klacht te leren oplossen.

wanneer kindertherapie